Vi är återföräljare av Albach Diamant 2000 som är en unik flismaskin byggd utan kompromisser samt Wüst SMC-812.

Dessa har mycket hög produktion och innovativ teknik.

Sunnerby Jord & Skog AB

Holkaryd Norrgård 3
576 97 VRIGSTAD

Per Carlsson
E-post: per@albach.se
Telefon: 0733 56 73 88