Albach Diamant 2000

är en unik maskin byggd utan kompromisser vad gäller flisning.

Inspirerande teknologi

Albach diamant 2000 är en unik maskin byggd utan kompromisser vad gäller flisning. Maskinen är troligen den bästa i sin klass när det gäller kapacitet och flexibilitet. Många mobila flismaskiner idag är en kompromiss mellan två olika maskinsystem, tex lastbil och flishugg eller skotare och flishugg. Detta gör att basmaskinerna från början är byggda för något annat än att bära en flismaskin. Detta innebär ofta kompromisser i olika utstäckning. Albach Diamant 2000 är byggd från grunden för att flisa och dess konstruktion är till fullo anpassad för detta. Terrängegenskaperna är bra i förhållande till en lastbil men inte att jämföra med en skotarburen hugg. Den tar sig fram på åkrar, betesvallar och kan även åka en bit ut på hygget om det inte är för stora hinder i vägen. Bärigheten är bra tack vare de mycket stora hjulen. 

20 sekunder efter att maskinen stannat vid vältan kan den vara redo att börja flisa. Stödbenen stabiliserar maskinen och kranen så den utan problem kan jobba på sin maximala längd och belastning. I fronten på maskinen finns utdragbara förvaringsutrymmen. Här finns plats för gott om verktyg och reservdelar som därför alltid är väl tillgängliga. Det krävs bara några handtag för att på ett bra och enkelt sätt fälla ut flisaccelerator och på så sätt få full tillgänglighet till flisskruvarna och flisacceleratorn.

Den perfekta arbetsplatsen

Den luftfjädrade hytten tar effektivt upp slag, stötar och vibrationer och säkerställer på så sätt ett bra arbetsklimat. Hytten har aircondition men också golvvärme vilket är mycket skönt i vårt nordiska klimat och den kan höjas upp till 4,8 m i ögonhöjd vilket garanterar perfekt överblick över arbetet för föraren av maskinen. Den ergonomiska stolen kan vändas 180 grader och har trepunktsbälte. På sidan av stolens armstöd sitter två förarkonsoller med de mest använda funktionerna. Mjukvaran i maskinens dator programmeras av Albachs egna datatekninker vilket gör det lätt och snabbt att lägga till nya funktioner som efterfrågas av kunden. Språket i kontrollterminalen finns på sex olika språk inklusive svenska. Terminalen är styrenhet och centrum för funktionerna på maskinen. En färglagd pekskärm  underlättar arbetet och ger enkelt tillgång till alla funktioner och relevanta data. Datorn har en 3G modul så man kan skicka data via nätet om man skaffar ett eget abonnemang till maskinen. Om man inte vill använda det trådläsa alternativet kan information skickas via USB- porten på datorn. De olika förarna kan ha olika personliga program med de inställningar som passar för föraren. Man har satt förarens behov i centrum i hytten och exempel på tillval som finns i hytten är en integrerad mikrovågsugn och kylskåp.

Kvalitet som betalar sig

Förbättringar i rotorns utformning och de nya optimerade inställningarna i programvaran minimerar dammbildning och bränsleförbrukningen. Rotorn kan utrustas med 6,8 eller 12 knivar. Motvikter för 6 och 8 knivars trummorna säkerställer symmetrin och bidrar till en jämn och balanserad gång med ett energieffektivt snitt. Det variabla avståndet till motstålet och det stora urvalet av såll gör Diamant 2000 mycket flexibel vad gäller materialet som ska flisas och materialet kunden vill ha. En väldigt tilltänkt sak som Albach är ensamma om är motstålet som slås ner om det kommer in föroreningar i mot huggtrumman. Om så sker  frigörs mycket plats så skador på trumman kan undvikas. När motstålet slås ner börjar hela inmatningen automatiskt backa så inte ytterligare föroreningar kommer mot trumman. Skulle mot förmodan kraftigt skrot komma in i trumman är lagerhusen dimensionerade så att lagerhållarna går sönder och trumman tillåts lyfta för att frigöra plats. Slitdelar tillverkas i HARDOX för att få så långt som möjligt mellan underhållsintervallerna och minimera underhålls och stilleståndskostnader.

Mångsidighet

Transporten av flisen underlättas av flisröret som kan roteras 240 grader. Att flisröret är så flexibelt innebär att lastbilarna eller flisskytteln kan stå i nästan vilken position som helst runt omkring maskinen.  Huggtrumman är väldigt stor och väger hela 2,4 ton och har en diameter på 1040mm. Detta gör att trumman får ett stort moment och tar stora stammar och rejäla buntar med GROT. Det sker en ständig utveckling av trumgeometrin för att minska bränsleförbrukningen och förbättra fliskvaliteten och den sista versionen av trumma ökade kapaciteten med 15%, minskade dammet utan att höja bränsleförbrukningen.

Snabb, flexibel, kraftfull… Diamant 2000

En av förbättringarna med sista modellen av Diamant 2000 är att den kan gå upp till 70 km/h. Bromsarna är låsningsfria (ABS) vilket hjälper fordonet att bromsa och svänga skarpt i situationer som kan uppstå. Maskinen är krabbstyrd då lågväxeln är aktiverad. Vid transport på väg låses den ena axeln så styrning endast kan ske på ett hjulpar, samtidigt går två axlar ytterligare ner för att minska axeltrycket och få en stabil maskin på vägen. Det nya  lägessystem som är en kombination av fjädring och släntkompensation gör att maskinen alltid står vågrätt vid arbete.

Här kan ni ladda ner mer information: Albach Diamant